Cấp bậc học tại Malaysia

1. BẬC HỌC MẪU GIÁO

Thời gian đào tạo: 4 năm (từ 3-6 tuổi)

2. CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đào tạo: 6 năm.
Học sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp
Học tại các loại trường khác nhau bằng tiếng Malay, tiếng Trung, tiếng Tamil và tiếng Anh.
Chương trình học: Tiếng Mã Lai, Toán học, Khoa học, Tiếng Anh, và một số môn khác như Pendidikan Islam hoặc Pendidikan Moral

3. CẤP TRUNG HỌC 

Thời gian đào tạo: từ 5 năm; 3 form đầu được gọi là lower secondary và 2 form sau được gọi là upper secondary.
Chương trình học: Tiếng Mã Lai, Toán học, Khoa học, Tiếng Anh, và một số môn khác như Pendidikan Islam hoặc Pendidikan Moral
Sau bậc trung học cơ sở, học sinh có thể chọn học form 6 để thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), tương đương General Certificate of Education – ‘A’ Levels của Anh. Học sinh cũng có thể đăng ký học matriculation (tiền đại học / dự bị đại học) kéo dài 2 năm và học tại các trường công hoặc tư.

4. BẬC ĐẠI HỌC

Thời gian đào tạo: 3-4 năm, tùy theo ngành và chương trình học

5. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC BẬC THẠC SĨ (MASTER)

Thời gian đào tạo: từ 1-2 năm tùy theo ngành và khóa học
Sinh viên học tập trung vào nghiên cứu và phát triển kiến thức chuyên sâu

6. TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU (Ph. D)

Thời gian đào tạo: 3 – 5 năm.
Tập trung vào nghiên cứu và viết luận văn
Yêu cầu bắt buộc:

  • Tiếng Anh: IELTS Học thuật: 6.5 trở lên
  • Học tập: Tốt nghiệp Đại học, tối thiểu 3-4 năm và thạc sĩ 2 năm. Bên cạnh đó, sinh viên phải có GPA từ 6.0 trở lên.