Chi phí du học tại Malaysia

  • Học phí Đại học: 3.000 USD – 10.000 USD/ năm
  • Học phí Sau Đại học: 4.000 USD – 15.000 USD/ năm
  • Phí sinh hoạt: 3.600 USD – 7.200 USD/ năm
  • Học phí học tiếng Anh: 500 USD – 2.000 USD/ khóa
  • Bảo hiểm: 200 USD – 500 USD/ năm