Các bậc học tại Anh

1. CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON

Trẻ em 3 – 4 tuổi có thể đi học tại nhà trẻ hoặc các lớp mẫu giáo tại trường tiểu học công lập hoặc tư thục. Trong giai đoạn này, chương trình học bao gồm các lĩnh vực:

 • Ngôn ngữ và giao tiếp.
 • Phát triển thể chất.
 • Phát triển bản thân, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội.
 • Tập đọc, tập viết, làm toán.
 • Phát triển sự sáng tạo thông qua việc học vẽ.
 • Tìm hiểu về thế giới xung quanh.

 

2. CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đào tạo: 7 năm (từ 5-11 tuổi).
Chương trình học:

 • Ngôn Ngữ và Văn Hóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, Văn học, Lịch sử và Địa lý.
 • Toán học và Khoa Học: Toán học, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.
 • Nghệ Thuật và m Nhạc: Hội họa, m nhạc, Nhạc cụ, và Thể dục.
 • Công Nghệ Thông Tin: Tin học cơ bản.

 

3. CẤP TRUNG HỌC

Thời gian đào tạo: 6 năm (từ 11-16 tuổi)
Chương trình đào tạo:

 • Ngôn Ngữ và Văn Hóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, Văn học, Lịch sử và Địa lý.
 • Toán học và Khoa Học: Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học.
  Kỹ Thuật và Công Nghệ: Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Thiết kế và Đồ họa.
 • Kinh Doanh và Kỹ Năng Sống: Kinh doanh cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, và Tư duy Logic.

Sau 16 tuổi, học sinh có thể lựa chọn hình thức giáo dục theo nguyện vọng cá nhân như tiếp tục học lên cao hơn hoặc học nghề hay làm việc trong hệ thống giáo dục Anh.

 

4. BẬC ĐẠI HỌC

Thời gian đào tạo: 3-7 năm, tùy theo ngành và chương trình học
Yêu cầu dành cho du học sinh: IELTS từ 5.5

5. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC BẬC THẠC SĨ (MASTER)

Thời gian đào tạo: từ 1-2 năm tùy theo ngành và khóa học
Yêu cầu dành cho du học sinh: IELTS từ 6.0 hoặc tương đương.

6. TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU (Ph. D)

Các chương trình tiến sĩ thường kéo dài trong vòng 3 – 5 năm. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành thực tế cũng sẽ phụ thuộc vào việc đăng ký và sắp xếp nghiên cứu của sinh viên.
Yêu cầu bắt buộc:
Tiếng Anh: IELTS Học thuật: 6.0 – 6.5 trở lên